Tenisové kurty

Rajčula park

Športové združenie ORAVA SLOVAKIA

Tenisová sezóna 2023 bola dňa 16.4.2023 spustená! Kurty sú už v prevádzke.
klubovňa

Cieľ združenia

Občianske športové združenie Orava Slovakia vzniklo za účelom podpory športových aktivít občanov, hlavne mládeže na dolnej Orave. Toto pomerne mladé združenie začalo svoju činnosť v marci v roku 2010. Odvtedy do svojich radoch združilo už 37 členov, z toho 22 detí. Rady dospelých členov tvoria okrem iných aj pedagogickí pracovníci a absolventi škôl telesnej výchovy a športu pripravení venovať deťom svoj voľný čas. Združenie nemá žiadnych zamestnancov a všetci jeho členovia pracujú na báze dobrovoľnosti.

Profesionálny servis rakiet

Radomír Štipala telefónny kontakt : 0905 486 644. Ponúkam komplexný servis a tuning tenisových a všetkých iných druhov rakiet pre raketové športy. Servis zahŕňa kontrolu stavu použitých výpletov pomocou ERT 300 ( elektronický prístroj ) a posúdenie stavu opotrebenia a napnutia výpletu opticky a mechanicky. V prípade poškodenia rámu rakiet zhodnotím jej ďalšie použitie s ohľadom na zdravotné riziká. Nové výplety inštalujem pomocou najmodernejšieho elektronického prístroja Gamma 9900 ( jediný na Slovensku) a na základe najmodernejších skúseností v duchu metodiky ERSA ( európska agentúra stringerov). Z materiálov na vypletenie mám k dispozícií cca 50 druhov od základných po najmodernejšie a najvýkonejšie monovlákna, multifilamenty ( prírodné črevá, polyestery ,co-polyestery, syntetické vlákna, kompozity, hybridy )V prípade poškodenia grometiek ( priechodky) ich vymením, čo ochráni Váš výplet pred predčasným poškodením. V rámci tuningu rakieť Vám ponúkam dováženie rakiet pomocou profesionálnych olovených pások, podľa spôsobu Vašej hry a Vašich požiadaviek. Ďalej ponúkam zväčšovanie gripov o 0,5 alebo 1 číslo, výmenu základných, ale aj vrchných omotávok. Tuning vykonávam na špičkovom diagnostickom stroji Gamma RTC.

exteriér
Tenisové kurty
Bar a posedenie
Futbalové ihrisko