Tenisové kurty

Rajčula park

Športové združenie ORAVA SLOVAKIA

Hurááá! OTL 2023 začína od 15.7.2023 a bude končiť 31.10.2023...
Retro správa 2023! Dňa 26.8.2023 sa uskutoční jubilejný 10. ročník RETRO TENNIS CUPU.
klubovňa

Cieľ združenia

Občianske športové združenie Orava Slovakia vzniklo za účelom podpory športových aktivít občanov, hlavne mládeže na dolnej Orave. Toto pomerne mladé združenie začalo svoju činnosť v marci v roku 2010. Odvtedy do svojich radoch združilo už 37 členov, z toho 22 detí. Rady dospelých členov tvoria okrem iných aj pedagogickí pracovníci a absolventi škôl telesnej výchovy a športu pripravení venovať deťom svoj voľný čas. Združenie nemá žiadnych zamestnancov a všetci jeho členovia pracujú na báze dobrovoľnosti.

Profesionálny servis rakiet

Radomír Štipala telefónny kontakt : 0905 486 644. Ponúkam komplexný servis a tuning tenisových a všetkých iných druhov rakiet pre raketové športy. Servis zahŕňa kontrolu stavu použitých výpletov pomocou ERT 300 ( elektronický prístroj ) a posúdenie stavu opotrebenia a napnutia výpletu opticky a mechanicky. V prípade poškodenia rámu rakiet zhodnotím jej ďalšie použitie s ohľadom na zdravotné riziká. Nové výplety inštalujem pomocou najmodernejšieho elektronického prístroja Gamma 9900 ( jediný na Slovensku) a na základe najmodernejších skúseností v duchu metodiky ERSA ( európska agentúra stringerov). Z materiálov na vypletenie mám k dispozícií cca 50 druhov od základných po najmodernejšie a najvýkonejšie monovlákna, multifilamenty ( prírodné črevá, polyestery ,co-polyestery, syntetické vlákna, kompozity, hybridy )V prípade poškodenia grometiek ( priechodky) ich vymením, čo ochráni Váš výplet pred predčasným poškodením. V rámci tuningu rakieť Vám ponúkam dováženie rakiet pomocou profesionálnych olovených pások, podľa spôsobu Vašej hry a Vašich požiadaviek. Ďalej ponúkam zväčšovanie gripov o 0,5 alebo 1 číslo, výmenu základných, ale aj vrchných omotávok. Tuning vykonávam na špičkovom diagnostickom stroji Gamma RTC.

exteriér
Tenisové kurty
Bar a posedenie
Futbalové ihrisko