Nová sezóna 2019

RAJČULA PARK 2019

Otvorenie tenisovej sezóny 2019 na Rajčuli vo Veličnej bude 18. mája 2019 a ukončenie 3. novembra 2019
Srdečne Vás všetkých pozývame!
Putovný pohár - Oravská tenisová pyramída Rajčula park
Vyhlásenie výsledkov OTL 2018 a začiatok OTL 2019 bude 8. júna 2019 o 15:00.

nahlasovanie rezervácií kurtov a info zatiaľ len telefonicky:
Jozef Bušniak – správca kurtov, tel.: 0907 811 324

E-mail: rajculapark1 @ gmail.com